Nie dotykać!


przycisk końca świata

Magowie

Czy uważasz, że poradziłbyś sobie na Niewidocznym Uniwersytecie?

Autor: Kinga

Co przechowywał w swoim kapeluszu nadrektor Ridcully?

Rękawiczki
Skarpetki
Fajkę i kopciuch
Notatki z zaklęciami
ciasteczka i kanapkę na później

Kto założył Niewidoczny Uniwersytet?

Mustrum Ridcully
Alberto Malich
Rincewind
Galder Weatherwax

Kto przez długi czas oszukiwał Śmierć (ale w końcu zginął)?

Windle Poons
Rincewind
Ipslore Rudy
Kwestor
Trymon

Jaki sos jest ulubionym sosem Ridcully'ego?

Sos Chili
Sos WOW-WOW
Sos Zielony
Sos Byle-Dużo

W jaki sposób Cutwell sprawdzał stan swoich skarpetek?

Rzucał nimi o ścianę
Wąchał je
Stawiał je
Uderzał o stół

Jaka była treść naklejki na HEX'ie?

Mrowisko inside
Mrówkojad inside
Mrówki inside
Mrowisko outside
Brak sera

Jak się nazywała wyspa na której wylądowali magowie przechodząc przez okno w łazience maga z wydziału przerażającej Geografii?

Multi wyspa
Mono wyspa
Duo wyspa
Trio wyspa

Który z pracowników Niewidocznego Uniwersytetu został członkiem Straży?

Kwestor
Dziekan
Nadrektor Ridcully
Bibliotekarz

Przedstawicielem jakiego gatunku jest Bibliotekarz?

Pogo Pogo z Bhangduc
Togo Togo z Phangduc
Pogo Pogo z Phangduc
Togo Togo z Bhangduc

Z jakim warzywem kojarzyły się Ricewindowi blond niewiasty, które spotkał na bezludnej wyspie?

Z rzepami
Z cebulami
Z ziemniakami
Z kapustami

W jakim miejscu na Niewidocznego Uniwersytetu Ridcully powiesił tarczę do strzelania z kuszy?

Nad biurkiem Dziekana
Nad biurkiem Kwestora
Nad biurkiem Bibliotekarza
Nad biurkiem Rincewinda
Nad biurkiem Myślaka

W jakiej sali odbywała się większość wykładów (często równocześnie)?

3A
3B
3C
3D

Kto był pierwszym surferem na Dysku?

Kwestor
Rincewind
Nadrektor Ridcully
Bibliotekarz